21 Listopad 2018 00:39:25
Nawigacja
Forum dzia??a i nie tylko.

Od dzi?? dzia??a wreszcie forum na kt??rym mo??ecie si?? wypowiedzie?? na wybrane tematy. Piszczie co waszym zdaniem brakuje na stronie i jakich temat??w nie ma na forum. Oczywicie z poszanowaniem. Wulgarne i obra??aj??ce innych posty b??d?? usuwane, a u??ytkownicy po ostrze??eniu mog?? byc zablokowani.

Jest te?? Strona techniczne na kt??rej jest opis dzia??ania strony i pewnych r????nic (dost??pna tylko ze strony g????wnej i w niekt??rych podstronach na dole po prawej).

Zako??czona zosta??a te?? zmiana szat graficznych strony i mam nadziej?? ??e si?? ona wam spodoba. Niestety w zwi??zku z tym strona nie b??dzie szybciej dzia??a??. Zwi??zane jest to z wi??ksz?? ilo??ci?? plik??w graficznych jakich musi pobra?? zanim si?? uruchomi w ca??o??ci.

Pojawi??o si?? te?? troch?? nowych link??w w dziale Linki

S?? te?? nowe materia??y do pobrania w dziale Materia??y metodyczne.

Pojawi??a si?? te?? historia naszej Dru??yny.

Galeria zosta??a uporz??dkowana, a niebawem znajd?? si?? nowe zdj??cia z tegorocznego obozu Zielonego Szczepu w Kokotku ko??o Lubli??ca.

Webmaster 10 TDW Dukat

Zdj??cia z obozu.
S?? ju?? zdj??cia z tegorocznego obozu "Zielonego Szczepu" w Kokotku ko??o Lubli??ca. Zapraszam do ogl??dania. Wszelki uwagi i sugestie prosz?? zg??asza?? na Forum, oczywi??cie po rejestracji i zalogowaniu si??.

Webmaster 10 TDW Dukat

Nowe szaty strony
Noi sta??o si??. S?? wreszcie nowe szaty strony. Niestety tylko cz?????? jest w nie zaopatrzona. Ale my??l?? ??e do ko??ca wakacji ju?? wszystkie podstrony b??d?? mia??y nowy wygl??d. A propo forum. Prace nad nim trwaj?? ale s?? pewne powa??niejsze problemy tehniczne i jeszcze przez pewien d??u??szy czas nie b??dzie ono osi??galne (oczywi??cie jak si?? je uda uruchomi?? sprawne wcze??niej to b??dzie. Ale nieliczy??bym bo problem jest powa??niejszy ze strony technicznej). A wygl??d mam nadziej?? przypadnie wam do gustu.

Webmaster 10 TDW Dukat
Uwaga! Wa??ne. Dotyczy obozu
W zwi??zku z rezygnacj?? wychowawc??w nie b??dzie cz????ci w??drownej w Jur?? Krakowsko-Cz??stochowsk??. Zamiast tego wszystkie osoby kt??re mia??y jecha?? na t?? cz?????? pojad?? do Kokotka z pozosta???? cz????ci?? Szczepu. A szkoda. Ciekawie si?? zapowiada??o.

Webmaster 10 TDW Dukat

Nowe zdj??cia w galerii
Po wielu perypetiach s?? wreszcie w dziale Galeria zdj??cia z maj??wki 2005 roku.Mi??ego ogl??dania.

Webmaster 10 TDW Dukat

Z centrali
Strona główna ZHP
Losowa Fotka
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8
Najnowszy użytkownik: Koszalinianin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło